AI-chatbot ChatGPT, ontwikkeld door OpenAI, heeft onlangs in het nieuws gestaan omdat het met succes examens heeft afgelegd op prestigieuze universiteiten. De chatbot heeft examens afgelegd in verschillende vakgebieden, waaronder rechten en bedrijfsbeheer. Daarmee heeft de bot gemiddeld gepresteerd op het niveau van een C+-student voor de rechtsvakken en een B tot B- voor het bedrijfsbeheer-examen.

 

AI-chatbot ChatGPT- bezorgdheid Docenten 

Sommige docenten waren onder de indruk van de prestaties van de chatbot. Maar er zijn ook docenten die hun bezorgdheid uiten over de mogelijke impact van ChatGPT. De bezorgdheid is met name gericht op de opties om vals te spelen.

 

Sommige scholen hebben al maatregelen genomen om zich te beschermen tegen de chatbot. Maatregelen zoals het verbieden van het gebruik van ChatGPT op de netwerken en apparaten van de school. Deze reacties van scholen en docenten weerspiegelen de bezorgdheid over de opkomst van AI en de potentiële negatieve effecten ervan op traditionele onderwijsmethoden.

 

Het is begrijpelijk dat sommige docenten zich zorgen maken over de mogelijkheid van ChatGPT om studenten te helpen bij het plegen van fraude tijdens examens. Aan de andere kant zijn er ook docenten die geloven dat de technologie een plaats heeft in de klas. Ze vinden dat samenwerking tussen mens en AI een veelbelovende technologie is.

 

Samenwerking zou kunnen zijn dat ChatGPT

Een voorbeeld van deze samenwerking zou kunnen zijn dat ChatGPT een eerste versie van een essay of opdracht genereert, die vervolgens door de student wordt verfijnd en uitgewerkt. Zo kan de technologie studenten helpen bij het verbeteren van hun schrijf- en onderzoeksvaardigheden. Waarbij ze toch in staat zijn om zelfstandig te werken en een origineel stuk werk af te leveren.

 

Naast de impact op onderwijs en academische integriteit, werpt de opkomst van AI-chatbot ChatGPT ook andere belangrijke vragen op over de toekomst. Bijvoorbeeld over de manier waarop we omgaan met privacy en ethiek in de digitale wereld. Het is van belang blijvend af te vragen wat de mogelijke nadelen zijn en hoe we deze kunnen aanpakken.