Home » Home » Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie wordt verstrekt door Samen met AI en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.

 

Elk vertrouwen dat je stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade, inclusief indirecte of gevolgschade, of enig verlies of enige schade voortvloeiend uit verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

 

Via deze website kun je linken naar andere websites die niet onder de controle van Samen met AI vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die op die sites worden uitgedrukt.

 

Elke inspanning wordt geleverd om de website draaiende te houden. Samen met AI neemt echter geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de website die tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

 

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Als je vragen hebt over deze disclaimer, kun je contact met ons opnemen via info@samenmetai.nl.