Home » Home » Informatiebeveiligingsbeleid

Samen met AI is verantwoordelijk voor de beveiliging van de informatie die wordt verwerkt op onze website. Het doel van dit informatiebeveiligingsbeleid is om te zorgen voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie die wij verwerken.

 

Technische maatregelen

Wij maken gebruik van de volgende technische maatregelen om de informatie op onze website te beveiligen:

 

  • HTTPS: onze website maakt gebruik van HTTPS-encryptie om de verbinding tussen de browser van de bezoeker en onze website te beveiligen.
  • Firewall: wij maken gebruik van een firewall om ongeautoriseerde toegang tot onze website te voorkomen.
  • Beveiligingsupdates: wij zorgen ervoor dat onze website en de software die wij gebruiken, regelmatig worden bijgewerkt met de laatste beveiligingsupdates.
  • Organisatorische maatregelen

 

Wij maken gebruik van de volgende organisatorische maatregelen om de informatie op onze website te beveiligen:

 

  • Toegangsbeheer: wij zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de informatie op onze website.
  • Verantwoordelijkheden: wij hebben duidelijk omschreven wie binnen onze organisatie verantwoordelijk is voor de beveiliging van de informatie op onze website.
  • Beveiligingsbewustzijn: wij zorgen ervoor dat onze medewerkers op de hoogte zijn van de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en hoe zij hiermee om moeten gaan.
  • Bewaartermijnen

 

Wij bewaren alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Voor persoonsgegevens die worden verzameld via reacties geldt een bewaartermijn van 6 maanden. Voor persoonsgegevens die worden verzameld voor de advertenties geldt een bewaartermijn van maximaal 12 maanden. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens automatisch verwijderd.

 

Melding van beveiligingsincidenten

Als er sprake is van een beveiligingsincident op onze website, melden wij dit zo snel mogelijk bij Your Hosting en bij Google AdSense. Wij zorgen ervoor dat wij alle benodigde informatie verzamelen om het incident te onderzoeken en dat wij maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

 

Dit informatiebeveiligingsbeleid is voor het laatst bijgewerkt op 18 april 2023. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen. Wij adviseren je daarom regelmatig dit beleid te raadplegen. De wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

 

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit informatiebeveiligingsbeleid, kun je contact met ons opnemen via carla@samenmetai.nl.