Home » Home » Privacy statement

Samen met AI is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement. Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kun je contact met ons opnemen via carla@samenmetai.nl.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verzamelen persoonsgegevens van bezoekers van onze website om het achterlaten van reacties mogelijk te maken en om advertenties te tonen via Google AdSense. De persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn naam en e-mailadres.

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor het achterlaten van reacties is toestemming van de betrokkene. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor de advertenties is ons gerechtvaardigd belang om onze website te kunnen onderhouden en de kosten te kunnen dekken.

 

Categorieën van persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens van bezoekers van onze website: naam en e-mailadres.

 

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen persoonsgegevens met de volgende partijen:

Google AdSense: voor het tonen van advertenties op onze website.

 

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Wij geven geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Voor persoonsgegevens die worden verzameld voor het achterlaten van reacties geldt een bewaartermijn van 6 maanden. Voor persoonsgegevens die worden verzameld voor de advertenties geldt een bewaartermijn van maximaal 12 maanden.

 

Rechten van betrokkenen

Bezoekers van onze website hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast hebben zij het recht om hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Om deze rechten uit te oefenen, kunnen zij contact met ons opnemen via carla@samenmetai.nl.

 

Klachten

Als bezoekers van onze website een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens, kunnen zij contact opnemen met ons via info@samenmeta.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging.

 

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 18 april 2023. Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement op elk moment te wijzigen. Wij adviseren je daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

 

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement, kun je contact met ons opnemen via carla@samenmetai.nl.