ChatGPT van OpenAI is weer bereikbaar vanuit Italië. Dit volgt op de overeenkomst tussen OpenAI en  de Italiaanse Privacy Garant. In maart 2023 had de Italiaanse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens ChatGPT geblokkeerd vanwege privacykwesties. Dit was de eerste keer dat een westerse regering zo’n beslissing had genomen. OpenAI schortte de blokkade op na het bereiken van overeenstemming met de Privacy Garant op de meest kritieke punten.

Waarom ChatGPT verboden was in Italië

De Italiaanse data protection authority onderzocht of OpenAI voldoet aan de GDPR, die regels bevat over het gebruik van persoonlijke gegevens. Volgens de GDPR is massale verzameling en opslag van persoonlijke gegevens niet toegestaan. Het onderzoek benadrukt het belang van persoonsgegevensbescherming en betere regelgeving. De AI-ban in Italië heeft wereldwijd invloed op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Experts maken zich al langer zorgen over de gevolgen, waaronder baanverlies en verspreiding van desinformatie.

 

Persbericht Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit

De Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit heeft een verklaring afgegeven waarin staat dat OpenAI de maatregelen heeft genomen die zijn gevraagd. Het bedrijf heeft aanvullende informatie beschikbaar gesteld aan gebruikers en enkele punten gewijzigd en verduidelijkt. Gebruikers hebben toegankelijke oplossingen gekregen voor de uitoefening van hun rechten.

 

Maatregelen ChatGPT in Italie

OpenAI heeft nu een aantal maatregelen genomen om aan de eisen van de Autoriteit te voldoen en ChatGPT in Italie weer toegankelijk te maken. Hieronder staan deze maatregelen nog eens kort opgesomd:

  • OpenAI heeft een informatiebericht gepubliceerd over welke persoonsgegevens worden verwerkt voor het trainen van algoritmen en hoe gebruikers zich hiertegen kunnen verzetten.
  • Het privacybeleid voor gebruikers is uitgebreid en toegankelijk gemaakt vanaf de registratiepagina.
  • Alle personen in Europa hebben het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens voor het trainen van algoritmen, ook middels een online formulier.
  • Er is een welkomstpagina geïntroduceerd in het geval van herstel van de dienst in Italië, met links naar het nieuwe privacybeleid en het informatiebericht over de verwerking van persoonsgegevens voor het trainen van algoritmen.
  • Mechanismen zijn geïntroduceerd om betrokkenen in staat te stellen informatie die als onjuist wordt beschouwd te laten verwijderen, maar het is momenteel technisch onmogelijk om onjuistheden te corrigeren.
  • Het informatiebericht voor gebruikers is verduidelijkt over welke persoonsgegevens zullen worden verwerkt en waarom.
  • Een formulier is geïmplementeerd om alle Europese gebruikers in staat te stellen zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en hun chats uit te filteren uit de gegevens die worden gebruikt voor het trainen van algoritmen.
  • Een knop is toegevoegd aan de welkomstpagina voor Italiaanse geregistreerde gebruikers om te bevestigen dat ze ouder zijn dan 18 jaar. Of ouder dan 13 jaar en toestemming hebben van hun ouders of voogd om de dienst te gebruiken.

 

Een komma, geen punt

De Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit heeft de genomen maatregelen door OpenAI verwelkomd om te voldoen aan de privacywetgeving. Er zijn nog extra verzoeken opgenomen in het besluit van 11 april. Daaronder het implementeren van een leeftijdsverificatiesysteem en het uitvoeren van een informatiecampagne. Ze willen dat de Italianen worden geinformeerd over hun recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. De gegevensbeschermingsautoriteit dringt er bij OpenAI op aan om ook deze verzoeken uit te voeren om volledig te voldoen aan de privacywetgeving.

 

Conclusie

Het is goed om te zien dat ChatGPT weer beschikbaar is voor Italiaanse gebruikers en dat OpenAI snel heeft gereageerd de Italiaanse autoriteiten. De ontwikkeling van AI-technologieën zoals ChatGPT biedt kansen en kan ons helpen om problemen op te lossen en nieuwe inzichten te krijgen. Het is belangrijk om deze technologieën op een verantwoorde en ethische manier te gebruiken. Ook de privacy van gebruikers is van belang om te waarborgen.

 

We zullen de ontwikkelingen van ChatGPT en andere AI-technologieën zorgvuldig blijven volgen. We  hopen dat ze zich zullen blijven inzetten voor de bescherming van persoonsgegevens en het waarborgen van de privacyrechten. Zo kunnen we de volledige potentie van deze technologieën benutten en tegelijkertijd onze privacy en veiligheid waarborgen.

Bronnen

Interessante Pagina’s